گروه های کالایی

- شتاب دهندگان

- تولیدکنندگان اپلیکیشن ها
- برنامه نویس های کاربردی و دولوپرها
- تولیدکنندگان محتوا
- اطلاع رسانی و تبلغات دیجیتال
- فعالان فین تک
- ارائه دهندگان خدمات Data Transfer حوزه مخابرات
- مراکز فن آوری
- مشاورین و برنامه ریزی های دیجیتال

 

پست الکترونیک

info@appex.ir

فکس

693 70 880 (021)

تلفن

844 70 880 (021)

833 70 880 (021)

آدرس

تهران-شهرک ژاندارمری-بلوار مرزداران خیابان ابراهیمی-برج الوند-واحد606