تاریخچه نمایشگاه APPEX

APPEX2022 به عنوان اولین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن در ایران برگزار خواهد گردید.

پست الکترونیک

info@appex.ir

فکس

693 70 880 (021)

تلفن

844 70 880 (021)

833 70 880 (021)

آدرس

تهران-شهرک ژاندارمری-بلوار مرزداران خیابان ابراهیمی-برج الوند-واحد606