قوانین و مقررات غرفه سازی خاص و فرم های صدور مجوز غرفه سازی خاص اولین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن (APPEX 2024)

قوانین و مقررات غرفه سازی خاص و فرم های صدور مجوز غرفه سازی خاص، از سوی ستاد برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن  (APPEX2024) اعلام گردید.

فرم های صدور مجوز غرفه سازی
قوانین و مقررات غرفه سازی خاص

پست الکترونیک

info@appex.ir

فکس

693 70 880 (021)

تلفن

844 70 880 (021)

833 70 880 (021)

آدرس

تهران-شهرک ژاندارمری-بلوار مرزداران خیابان ابراهیمی-برج الوند-واحد606